Inscripció a la Jornada de Portes Obertes 2023/24-Q1 / Inscripción a la Jornada de Puertas Abiertas 2023/24-Q1

El període d'inscripció comença el dia 26-04-23 i acaba el dia 26-04-23/ El período de inscripción empieza el día 26-04-23 y termina el día 26-04-23