Per accedir a la intranet del CFIS, si ets estudiant cal introduir com a nom d'usuari el teu DNI sense la lletra del final (el password per defecte és la teva data de naixement en format dd-mm-aa).

Si ets candidat a accedir al CFIS i vols accedir a la intranet de Preinscripció cal introduir el teu Email i password del registre.


DNI/E-mail
Password